KURUMSAL

6 KASIM 1993 tarihinde yayın hayatına ZEYTıN FM olarak baþlayan RADYO Z, 2002 þubat ayından itibaren ismini ve yayın prototipini değiþtirerek kendisini yenileyerek yayın hayatına devam etme kararı almıþtır. RADYO Z, bugüne kadar ZEYTıN FM olarak gerek izlediği kaliteli yayın politikası ve yayın gücüyle gerekse dıþ iliþkilerdeki istikrarı sayesinde, ıstanbul’da þu anda yayında bulunan 139 radyo arasında ilk yirmideki yerini korumayı her zaman baþarmıþtır. Bugün RADYO Z olarak hedefimiz ilk 10’larda yer almaktır. Bunun için gerekli olan altyapıya sahip olan RADYO Z, bu değiþimi ile dinleyici profilini yaygınlaþtırmayı hedeflemektedir. Frekansımızdaki değiþimlede daha net dinlenme imkanına kavuþmuþtur. Sahip olduğu stüdyoları, profesyonel ekibiyle ve çağdaþ yönetim anlayıþıyla güncelliğini her zaman korumaktadır. ..

.KAMUOYU ARAÞTIRMALARI GÖSTERMEKTEDıR Kı ıSTANBUL’UN BATI YAKASININ EN ESKı VE EN ıSTIKRARLI RADYOSU RADYO Z, BÖLGENıN TARTIÞMASIZ EN ÇOK DıNLENEN RADYOSUDUR VE VAZGEÇıLMEZıDıR…

RADYO Z teknik alt yapısıyla ıstanbul’un tamamına ve Marmara bölgesinin belirli noktalarına istikrarlı bir þekilde yayınını sürdürmektedir. Bunun yanında teknik donanımı ile Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal radyolar ile aynı seviyededir. Yayında bilgisayarlı otomasyon sistem kullanılmaktadır. RADYO Z yayın tarzı olarak ağırlıklı Türkçe pop müzik,kısmi olarakta diğer müzik türlerine yer vermektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) ön gördüğü Sanatsal Programlar ,sağlık programları, Çocuk programları ve eğitim programları ile dinleyici potansiyelini gün geçtikçe arttırmaktadır.

UNUTMAYIN!!!!!

RADYO Z HER ZAMAN YANINIZDA!