Magazin

Ajda Pekkan icralık oldu

Ajda Pekkan icralık oldu

Sanatçı Ajda Pekkan, isminin bir reklamda izinsiz kullanılması üzerine açtığı 300 bin liralık tazminat davasında 55 bin lira kazanırken, tazminatın reddedilen kısmının vekalet ücretini icra yoluyla ödemek zorunda kaldı.
Ajda Pekkan’ın ismini izinsiz kullandılar

Ajda Pekkan’ın avukatları, müvekkillerinin isminin bir sprey Reklamında izinsiz kullanılması üzerine harekete geçti. Avukatlarca İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, topluma mal olan bir sanatçı olan Ajda Pekkan’ın isminin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edildiği belirtildi. Davalıların Pekkan’ın adını izinsiz kullandıkları sprey reklamında haksız kazanç sağladıkları aktarılan dilekçede, reklamı kullanan iki eczane, ürünün tanıtımı yapan bir internet sitesi ve spreyin dağıtımını yapan şirketten 250 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açılması istendi. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30 Eylül 2009’da görevsizlik kararı vermesinin ardından dava, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşındı.

10 kez bilirkişi incelemesi yaptırıldı

İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, tazminat miktarının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye havale etti. Mahkemeye sunulan ilk rapor yeterli gelmeyince dava sürecinde değişik zamanlarda farklı bilirkişilerden raporlar alındı. Mevcut raporlar arasında ortaya çıkan çelişki nedeniyle mahkeme, “bir önceki bilirkişi raporunda tespit edilen 300 bin liralık kullanım bedelinin son derece yüksek olduğu, bedelin 25 bin lira olabileceği, davalılardan Kozmoklinik şirketinin ağır kusurlu, diğer davalıların kusurunun ise hafif olduğu ve buna göre bir oranlama yapılması gerektiği” görüşünü içeren rapor ile “talep edilecek bedelin minimum 100 bin lira olabileceği” görüşüne yer verilen raporu dosyaya koydu. Son raporu hazırlayan heyette yer alan bir reklamcının ayrık görüşünü iletmesi üzerine mahkeme, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkeme, 3 Kasım 2014’te verilen ayrık görüş raporlarında tespit edilen noktaların farklı olmaması ve ilk raporlara benzemesi nedeniyle son ayrık görüşlü bilirkişi incelemesini dikkate alarak, rapor aldırmaya son verdi. Dava sürecinde 10 kez bilirkişi raporu aldırıldı.

Mahkemenin kararı

Mahkeme, 27 Ocak’ta, davalıların, eczane vitrinlerinde ve internet sitesinde izinsiz olarak gerçekleşen kullanım, tanıtım ve reklamlar nedeniyle davacı Ajda Pekkan’ın kişilik haklarını ihlal ettiklerine karar verdi. Kararda, “Bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilebilmesi için yaptırılan tüm incelemelere rağmen, davacının dava konusu kullanımlar için talep edebileceği rayiç bedel konusundaki çelişki giderilememiştir. Raporlarda yer alan açıklama ve değerlendirmelere göre 25 bin lira ile 500 bin lira arasında son derece büyük bir marj mevcut olup, davacının talep edebileceği kullanım bedelinin, davacının tanınmışlığı, popülaritesi yanında, kullanım niteliği boyutu ve süresinin de dikkate alınması zorunludur. Kısa süreli ve amatörce yapılan reklam ve tanıtımlar nedeniyle 500-300 bin ya da 100 binlik kullanım bedelleri oluşa ve hakkaniyete uygun düşmez” denildi.

Mahkeme, son bilirkişi heyetinde yer alan reklamcı bilirkişinin açıkladığı ayrık görüş doğrultusunda, davacı Pekkan’a, dağıtımcı şirketin 25 bin, internet sitesi sahibinin 10 bin ve eczane sahiplerinin de 5’er bin lira olmak üzere toplam 45 bin lira maddi tazminat ödemelerine, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar verdi. Davalı şirketin 6 bin, internet sitesi sahibinin 2 bin ve eczane sahiplerinin de biner lira olmak üzere toplam 10 bin liralık manevi tazminatın da davacı Pekkan’a ödenmesi ve fazlaya ilişkin talebin reddini kararlaştıran mahkeme, avukatlık ücret tarifesi gereğince, tazminatın reddedilen kısmının 31 bin 600 lira maddi, 2 bin 200 lira manevi olmak üzere 33 bin 800 lira vekalet ücretinin de davacı Pekkan’dan alınarak, davalılara verilmesini hükme bağladı.

Pekkan icra borcunu ödedi

Davalılardan Kozmoklinik şirketi ile Fulya Eczanesi’nin sahibinin avukatı, reddedilen kısım üzerinden kendilerine 28 bin lira vekalet ücreti verilmesi hükmüne rağmen taraflarına herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine davacı Pekkan aleyhine şubat ayında İstanbul 37. İcra Dairesi’ne icra takibi başlatılması için başvurdu. Talebi kabul eden icra dairesi, Pekkan’ın Sarıyer’deki taşınmazına haciz ve bankalardaki hesaplarına da bloke koydurdu. Ajda Pekkan, 13 Kasım 2015’te avukatları aracılığıyla 28 bin liralık ödemeyi gerçekleştirerek, icra dosyasını kapattı.

ccbudak

Kasım 16th, 2015

No comments